Innovationskonferansen 2012

 

Sagt efter konferensen:

– En ny insikt var den att Nordens uppgift kunde vara att leda processer, det är den typens kompetens vi ska satsa på, vi ska inte tävla med Indien eller Kina som har skickliga ingenjörer och annat yrkesfolk. I diskussionerna kom det också fram att det i det sammanhanget har en stor betydelse att vi får tänka fritt och kritisera saker här i Norden. (Inaluk Brandt från Grønland)

– Det finns alltid saker som bör förändras och man behöver ha mod för att starta en förändring och det har jag nu. Jag vet ännu inte exakt vad det blir, men här på konferensen har jag börjat tänka mycket på förändring och vad jag ska göra när jag kommer hem. Det har talats mycket om drömmar här, för att kunna realisera drömmar måste man först ha drömmar. Sedan är det ju verkligheten och allt det som sker mellan dröm och verklighet som tål att tänkas på. ( Sólveig Kristinsdóttir från Island)

Gå till konferenssiden