Innovationskontor vid åtta universitet

 
Kontoren placeras på Uppsala universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Karolinska institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Chalmers tekniska högskola och Mittuniversitet (samordnare för ett kontor som omfattar även Karlstad universitet, Örebro universitet samt Växjö universitet).
Regeringen fördelar 60 miljoner mellan de åtta universiteten. Framöver ska kontoren dela på 50 miljoner kronor per år.
www.regeringen.se/sb/d/11327/a/135235