Innovationskraft: Danske klynger for viden og erhverv 2021-2024

Om at udvikle vidensbaseret innovation gennem samarbejde

 
Foto: Gerd Altmann Foto: Gerd Altmann

Innovationskraft: Danske klynger for viden og erhverv 2021-2024” er et klyngeprogram, der skal styrke vidensbaseret innovation gennem samarbejde og videndeling mellem både SMV og større virksomheder og videninstitutioner inden for erhvervs- og teknologiområder.

Programmet er finansieret af Uddannelses-og forsknings ministeriet og slået op i samarbejde med Danmarks Erhvervsfremmestyrelse. 14 klyngeorganisationer spredt over hele landet gennemfører aktiviteter som fx match-making, netværksorganisering, internationalt samarbejde mv. og forventes at kunne tilvejebringe yderligere finansiering fra fonde og virksomheder. Aktiviteterne skal bl.a. involvere flere virksomheder, både virksomheder og min. 1 videninstitution, og have te højt videns og informationsniveau.

Læs mere om initiativet:

Selve opslaget

Retningslinjer (pdf)