Innovativ kompetenceudvikling

 

Innovativ kompetenceudvikling og nye uddannelsesformer for voksenlærere

”Best practice” og erfaringer indenfor nytænkende og innovativ voksenpædagogisk efteruddannelse i Norden er nu kortlagt. NVL Arbejdsgruppen for voksenpædagogik, der er en tværsektoriel gruppe med skiftende repræsentanter fra alle nordiske lande, har afdækket krav til den nordiske voksenlæreres fremtidige kompetencer og set på innovative pilotprojekter.

Innovativ praksis – kreativ praksis

”For at man overhovedet kan beskrive innovativ voksenpædagogisk praksis er det nødvendigt med en fælles forståelse af innovativ praksis og kreativ praksis,” fortalte Maria Marquard, der deltog i arbejdet med kortlægningen. ”Vi har defineret innovativ praksis som strukturer, der sammensættes eller tænkes på nye måder med handling for øje eller at finde en løsning, som forbedrer en eksisterende løsning. Vi har defineret kreativ praksis som strukturer der sammensættes, tænkes på nye måder. Kreativitet er at finde på. At finde på nye løsninger,” siger Maria Marquard.

Innovative og anderledes læringsmiljøer

Sturla Bjerkaker, der også stod bag undersøgelsen, lagde vægt på, at det deltagerne oplevede som mest innovativt og værdifuldt var, at undervisningen foregik i autentiske, innovative og anderledes læringsmiljøer, og at arbejdsformen var oplevelsesorienteret og erfaringsbaseret til forskel fra foredrag og lærerstyrede oplæg.

Men møder og samtaler med kolleger i et fysisk rum har stadig stor betydning for faglig og personlig udvikling, ligesom indholdet i efteruddannelsestilbuddet skal være konkret og anvendeligt.

 

Hvad inspirerer i arbejdet som voksenpædagog?

Den største inspiration hentes i mødet med deltagerne. Næsten lige så vigtigt er samtaler med kolleger både på egne og på andre institutioner og endelig deltagelse i organiseret kompetenceudvikling.

Tolkning af mål- styringsdokumenter, mediedebatter og evalueringsresultater har ingen eller stort set ingen betydning. Samtaler med ledelse tillægges også meget lille betydning.

Det tværsektorielle møde ser ud til at have stor betydning – især i en innovativ sammenhæng. Det tværsektorielle møde åbner for udveksling af viden, flere perspektiver, og giver nye indsigter og muligheder af mere almen pædagogisk karakter. Det giver også en indsigt i det pædagogiske arbejde med helt andre indholdsområder, hvilke nogle oplever som lærerigt i forhold til eget område.

Det blev dog pointeret, at det er vigtigt, at man som voksenunderviser ikke må glemme de didaktiske overvejelser, når man arbejder med nye undervisningsmetoder.