Innovative læreprocesser i praksis

 

Modul 1. 16-19 september. Læreren som coach i en projektorganiseret institution
Du vil I et eksperimenterende, projektorganiseret undervisningsmiljø bl.a.
• Få førstehåndskendskab til, hvordan du kan bruge et innovativt fysisk læringsmiljø uden klasselokaler til at fremme læring og videndeling
• Få konkrete ideer til, hvordan du kan skabe en inspirerende læringskultur radikalt anderledes en traditionel skolekultur
• Få teoretisk viden og praktisk erfaring med hvordan dialog og læringsteams kan bruges som centrale redskaber i voksenpædagogisk praksis
• Se hvordan deltagernes læringsbehov og pædagogik sammen kan fremme læring og handlekompetence

Modul 2. 21-24 oktober. ”Underviseren på ”scenen”;
- fra træning til performance gennem arbejde med teaterinspirerede æstetiske øvelser”
På modulet vil du træne, øve forskellige arbejdsformer bl.a.
• Mindfullness en måde at øge koncentration, nærvær og effektiv læring
• Kunst-baserede og teaterinspirerede arbejdsformer, der udvikler og styrker lærerrolle og lærerproces
• Lifemap – en narrativ tilgang, udvider og perspektiverer forståelse
• U-modellen – at bruge erindringer og sansning i læreprocesser, Otto Scharmer (Boston Business School) med øget læring

Du vil diskutere og perspektivere metodernes og teoriers anvendelighed i egen praksis og etablere nordisk netværk.

Program udkommer snarest på NVL:s kalender. Kontakt og yderligere information:
Lisbeth Junker Mathiassen ljma(ät)tietgen.dk tlf +45 20289675
Maria Marquard, NVL, maria.marquard(ät)skolekom.dk +45 61339836