Innovative læreprocesser i praksis et udviklingsforløb

 
For undervisere, planlæggere, formidlere, designere af voksenlæring (utg. 2009)
Udvikling af ”Fremtidens kompetencer i Norden” har længe været et prioriteret indsatsområde for NMR- Nordisk ministerråd, og SVL – Styringsgruppen for voksnes læring. I relation til dette indsatsområde afholdt NVL sept. 2006 et nordisk arbejdsseminar om udvikling af voksenlærerens kompetencer og voksenpædagogik i Norden. En central pointe på seminaret var, at uddannelse af lærere og voksenlærere ikke i tilstrækkelig grad følger med krav og forandringer på arbejdsmarked og i samfundsliv. 

NVL initierede derfor en arbejdsgruppe om voksenpædagogik, som fik til opgave, at kortlægge ”best practice” og erfaringer indenfor nytænkende og innovativ voksenpædagogisk efteruddannelse i Norden. Gruppen skulle afdække krav til den nordiske voksenlærers fremtidige kompetencer, gennemføre studiebesøg og planlægge, gennemføre og evaluere tematiserede, innovative pilotprojekter i form af kurser for nordiske voksenlærere. 

NVL’s nordiske arbejdsgruppe om voksenpædagogik afslutter med denne rapport sin opgave. Dog indgår NVL stadig i samarbejdet om at gennemføre og evaluere det tredje pilotprojekt ”Læreren som kursusdesigner” på Island i efteråret, samt i planlægning og gennemførelse af en nordisk konference om professionalisering af voksenlæreren i 2010.