Inspirationsbok för hållbar utveckling inom vuxenutbildningen i Norden

Inbjudan till DIG att bidra. Skicka in ditt bidrag senast den 11.11!

 

Du som arbetar inom vuxenutbildning, fortbildning, med att engagera och facilitera vuxna, inom t.ex. ett företag, en kommun, förening eller nätverk i Norden - skicka in ditt bidrag senast den 6.6!

Boken samlar teori, forskning, idéer och filosofi kring det pedagogiska angreppsättet.  

Resultatet publiceras på webinarium i november. 

Mera information här.