Institutt for språklig og kulturelt mangfold

 

Vigdís Finnbogadóttir er en av Islands største kulturpersoner.
Etter at Vigdís avsluttet sin periode som Islands President (1980 – 1996) har hun fortsatt arbeidet med å fremme kulturinteresser i vid forstand, likestilling og demokrati, bevaring av kulturelt mangfold og språklig mangfold, og natur og miljøvern.

Våren 2013 undertegnet islandske myndigheter og UNESCO en avtale om at Det internasjonale språksentret på Islands Universitet skal arbeidet som et UNESCO senter og at det skal hete Vigdis’ Internasjonale senter for flerspråklighet og interkulturell forståelse.
I Reykjavik bygges nå en egen bygning hvor Vigdis instituttet skal bo.
På websiden til det islandske utdannings- og kulturdepartementet informeres det om at det er inngått en kontrakt mellom en gruppe næringslivsaktører og Islands Universitet om finansering av Vigdis instituttet. Ved denne anledning åpnet Islands utdannings- og kulturminister, Illugi Gunnarsson og Vigdis’ barnebarn Aþena Vigdís Eggertsdóttir en ny hjemmeside for Vigdis med innhold på islandsk, engelsk, dansk, tysk og fransk. Oppstarten til den nye hjemmesiden skjedde i anledning av 100 års jubileum for kvinners stemmerett på Island.

Vigdis instituttet for språklig mangfold og interkulturell forståelse skal åpne i nye lokaler ved årsskiftet 2016/2017. Arbeidet i Vigdis instituttet skal være til ære for Vigdis Finnbogadóttir, som er den første og hittil eneste UNESCO ambassador for språkene i verden.