Integration i Finland

Arbets- och näringsministeriet har publicerat en rapport som för första gången ger en helhetsöversikt över integrationen i Finland. I rapporten granskas bland annat de inflyttades sysselsättning, delaktighet i samhället, boendeförhållanden, inkomstnivå samt skolavhopp.

 
NVL: [Ny utgåva]

Rapporten visar att ju längre en invandrare har varit i Finland, desto mer liknar hans eller hennes levnadsförhållanden infödda finländares. Det finns ändå stora skillnader mellan olika invandrargrupper och det är ungdomar som har det sämst. Risken för utanförskap och arbetslöshet är nästan sexdubbel för ungdomar med utländsk bakgrund som slutfört grundskolan jämfört med andra ungdomar.

Läs mera på Tem.fi

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)ktol.fi