Integrationsfrågorna till arbets- och näringsministeriet

 

Genom överföringen vill regeringen säkerställa att arbets- och näringsförvaltningen kan rikta alla sina tjänster på att främja invandrarnas integration och sysselsättning. Inrikesministeriet kommer också i fortsättningen att svara för frågor som gäller immigration, internationellt skydd för personer och återflyttning.

Läs mera: HTML