Internasjonal konferanse om realkompetansevurdering 

Validering og realkompetanse har fått økt fokus i løpet av 2015 og 2016.

 

Den rådende situasjonen i Norden med mange nyankomne, og utfordringen med å matche arbeidskraften med behovet i arbeidsmarkedet har gjort valideringsspørsmålena høyaktuelle. 

Med stadig nye utfordringer med forflytning og matching mot arbeidsmarkedets behov kreves det et helhetlig system for realkompetansevurdering som har hensyn til begge – både udanningssektoren og arbeidsmarkedet.

2nd VPL Biennale er en mulighet for å speile policy og praksis i Norden mot resten av Europa og få ny kunnskap om hvordan man for eksempel kan øke tilgjengeligheten til validering eller minske fragmenterte strukturer.

26.–27. april 2017, Aarhus, Danmark  

Du finner alt om konferansen her