Internasjonalt toppmøte om livslang læring på Lillehammer

Livslang læring settes grundig på agendaen på Lillehammer i februar.

 
Lillehammer ble verdenskjent under OL i februar 1994. I februar 2019 blir det stedet for et internasjonalt toppmøte om livslang læring. Foto: Lars Teppan Johansen Lillehammer ble verdenskjent under OL i februar 1994. I februar 2019 blir det stedet for et internasjonalt toppmøte om livslang læring. Foto: Lars Teppan Johansen

International Council for Open and Distance Education, ICDE sammen med Høgskolen i Innlandet inviterer til internasjonalt toppmøte, hvor verden for øvrig vil møte Norge og Norden.

Den norske statsministeren, Erna Solberg, har bekreftet at hun vil delta med foredrag om den rollen livslang læring har for konkurranseevnen hos den enkelte og for samfunnet.

Hennes regjering arbeider med en livslang læring-reform hvor den setter seg som mål å få flere ut i arbeid gjennom et inkluderende arbeidsliv. 

Internasjonale kapasiteter 

Mange internasjonale kapasiteter vil delta på konferansen, blant annet direktøren for den omfattende mellomstatlige organisasjonen Commonwealth of Learning, Asha Kanwar. Hun vil snakke om livslang læring og strategier for god utdannelse i lys av FNs bærekraftmål.

25 år efter OL 

Konferansen på Lillehammer har også et visst historisk sus over seg, siden den åpner nøyaktig 25 år etter OL på Lillehammer. Interessen for konferansen så langt er betydelig.

Les mer her.