International Conference on Validation, Oslo mars 2012

 

Deltagare från samtliga nordiska och ett flertal europeiska länder utbytte erfarenheter och exempel på validering. Kvalificerade forskare och erfarna nyckelpersoner från t.ex. UNESCO och EACEA samt från de nordiska länderna bidrog med värdefulla inlägg. Patrick Werquin i intervju: “We just don’t have the facts to back up our decisions. Some countries don’t even know how many participants their validation programs have.” Att det behövs mer forskning kring resultat och effekter av validering var många talare eniga om.

Ta del av reportage, inlägg, bilder, presentationer och intervjuer här:  HTML