Internationellt samarbete inom området vuxnas lärande - vad kan man göra, hur har andra gjort?

Informationsmöte 15 november 2016 om internationellt samarbete för vuxnas lärande.

 

Ett tillfälle att lära mer om Universitets- och högskolerådets möjligheter för internationella samarbeten för vuxenutbildare med medverkan 
av Skolverket och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor. Vi kommer att presentera praktiska exempel på vad man kan göra i 
de olika programmen och få höra av organisationer på plats hur de har använt möjligheterna. 

Anmälan och program