Interpellation om nedskärningarna i yrkesutbildningen

Oppositionspartierna har idag lämnat in en interpellation om vilka följder nedskärningarna i yrkesutbildningen får och om jämställdheten i utbildningen.

 

Alla fem oppositionspartier har undertecknat interpellationen. SDP, De gröna, Vänsterförbundet, SFP och Kristdemokraterna har hårt kritiserat sparbesluten inom utbildningen under hela regeringsperioden.

Samma partier har också beslutat om nedskärningar

Päivi Koppanen som är ordförande för yrkeslärarna inom OAJ, är nöjd över interpellationen, men påminner om att samma gäng var med om att skära ned ännu mera under den förra regeringsperioden.

– Förhoppningsvis tar regeringen sitt förnuft till fånga och ändrar sin linje förrän ännu större skada sker.

Koppanen tror att alla partier, även regeringspartierna, småningom börjar inse vad nedskärningarna resulterar i.

Reformen av yrkesutbildningen hotar att gå om intet om det inte finns pengar. Om läroanstalterna dessutom tvingas betala utbildningsersättningar till företag, har de inte längre råd att undervisa.

– Nedskärningarna måste omvärderas i den kommande budgetmanglingen. Korrigeringar kan ännu göras, konstaterar Koppanen.

Lärare utan jobb

I interpellationen konstateras att nedskärningarna bland annat syns i mindre utbildningsutbud, minskad närundervisning och personalminskningar. Nedskärningarna fördelar sig ojämnt och som värst drabbas en del läroanstalter av 16 procents nedskärningar.

År 2016 drabbades 64 läroanstalter av samarbetsförhandlingar. I åtta läroanstalter har flera samarbetsförhandlingar förts.

Hittills i år har redan samarbetsförhandlingar påbörjats i tio läroanstalter.

Källa: OAJ