Interviews

 

Interviews

af Michael Voss

Jaana Nuottanen: Motivation er ikke et stort problem

”Vi har stigende deltagelse i voksenundervisningen på vores 204 centre, som kaldes Medborgercentre og Arbejderinstitutter,” fortæller Jaana Nuottanen, som er administrerende direktør i KoL, Den finske landsorganisation for voksenuddannelsescentre.
Hun peger på undervisernes høje niveau og på det brede udbud af emner som en af forklaringerne. ”Desuden tager vi udgangspunkt i borgernes behov. Dels gennemfører vi undersøgelser, dels har vi et tæt samarbejde med studenterorganisationen for deltagere i voksenundervisning. De kommer med forslag til vores kursusudbud,” siger Jaana Nuottanen.
Mange af KoL’s kurser henvender sig specifikt til de målgrupper, som er et af konferencens hovedtemaer: de lavtuddannede og de arbejdsløse:
”Vi har bl.a. kurser om, hvordan man skriver ansøgninger, og hvordan man i det hele taget klarer sig på arbejdsmarkedet,” fortæller hun.
Jaana Nuottanen synes, at Bjarne Wahlgrens gennemgang af 35 års forskning var interessant, og hun blev inspireret af Hanne Finstads erfaringer fra Forskerfabrikken i Norge.
”Men når det gælder motivation, er vi nok lidt længere fremme,” vurderer hun.

 

Inga Dora Halldórsdóttir: Underviser, vejleder og socialrådgiver

”På grund af krisen har vi mange arbejdsløse blandt vores kursister. Det kræver, at vi ikke bare underviser, men også går ind som vejledere og socialrådgivere og hjælper med personlige og sociale problemer,” fortæller Inga Dora Halldórsdóttir, som er direktør for Center for Voksenlæring i Vesterlandet i Island.
Hun er ikke i tvivl om, hvad der er alfa og omega, når det gælder motivation:
”Den personlige kontakt er helt afgørende. Annoncer er ikke nok. Vi går ud og møder folk på arbejdspladserne og diskuterer, hvad de kan bruge deres kompetencer til, og hvad de mangler,” siger Inga Dora Halldórsdóttir.
For de arbejdsløse stiller problemet sig anderledes. De bliver ofte henvist til kurser fra jobcentre.
”I begyndelsen er de ofte i tvivl om nytten. Så er det afgørende, at vi kan gå ind i diskussionen med dem og behandle dem individuelt,” siger hun.
Inga Dora Halldórsdóttir var især begejstret for sessionen om teknologi og motivation: ”Vi bruger meget teknologi, bl.a. it til fjernundervisning.”

 

Dicka Brännkärr: Vi lader dem ikke forsvinde

”Det kan være svært at motivere og fastholde dem, som har mest brug for voksenuddannelse,” siger Dicka Brännkärr, der er lærer ved den kommunale voksenundervisning, Komvux, i Hultsfred i Sverige.
”Især de arbejdsløse, men også indvandrere og flygtninge, som kommer med en uddannelse fra deres hjemland. De vil helst ud og arbejde med det samme. Mange af dem forstår ikke, at de skal have deres uddannelse godkendt, og at de måske skal supplere med nogle kurser, f.eks. i svensk,” fortæller hun.
Hos Komvux i Hultsfred har man ikke vedtagne og nedskrevne metoder til motivation:
”Vi har masser af metoder og ideer. Det er en lille arbejdsplads, så der er korte beslutningsveje,” siger Dicka Brännkärr.
”Vi gør meget ud af den direkte personlige kontakt. Vi ringer, når de ikke møder op, og gennemfører personlige udviklingssamtaler. Vi lader dem ikke forsvinde.
Men det er ofte ikke penge til, at vi kan gennemføre alle vores ideer og til at fastholde den individuelle tilgang til kursisterne.”
Dicka Brännkärr var glad for Jyri Manninens oplæg om motivation af lavtuddannede arbejdere. ”Jeg har selv arbejdet i den slags produktion, og jeg kunne genkende det, han fortalte.”