Intervjuer - Deltagere om konferencen

 

Deltagere om konferencen

1. Hvorfor tilmeldte du dig konferencen?
2. Hvad fik du ud af at deltage?
3. Hvad savnede du på konferencen?

1. For at opdatere min viden om, hvad der rører sig og er centralt inden for realkompetencevurdering både i Norden og Europa. Jeg har tidligere beskæftiget mig med området og kan komme til det på ny, da Uddannelsesstyrelsen måske skal spille en rolle i forbindelse med videreudvikling af realkompetencevurdering inden for den tredje sektor i Finland.
2. Jeg fik et godt generelt overblik over problemstillingerne inden for realkompetencevurdering. Desuden fik jeg indblik i, hvad der lige nu sker i forskellige lande og i konkrete projekter, der bliver sat iværk.
3. Programmet var godt og alt var meget velorganiseret – jeg kan ikke pege på noget, jeg savnede.
Pirkko Sartoneva, Finland, ansat i den finske Uddannelsesstyrelse

1. I min afdeling arbejder vi i øjeblikket sammen med de lokale uddannelsesinstitutioner og organisationer om validering. Dette var en rigtig god anledning til at få genopfrisket et område, vi har arbejdet med før.
2. Det var en god inspiration og satte virkelig tingene i perspektiv. Jeg blev opmærksom på, at der er sket en masse på området, så vi behøver ikke starte fra bunden i Odense Kommune.
3. Ikke noget overhovedet.
Michael Gravesen, Danmark, Odense Kommune

1. Som det er blevet nævnt på konferencen, så er Østrig – ligesom Tyskland – noget bagefter i udviklingen og implementeringen af kompetenceafklaring. Og vores love er meget stramme på dette område. Samtidig udbyder Handelskammeret kurser i øst- og centraleuropæiske lande. Uddannelsesniveauet i disse lande er meget lavt, så der er stort behov for afklaring af samtlige kompetencer.
2. Den var meget interessant. Den var faktisk fremragende god. Ikke et minut var spild. Specielt den første generelle præsentation vedrørende anerkendelse af uformelle læring. Jeg fik også mulighed for at møde nogle mennesker fra det finske oplysningsforbund, som vi samarbejder med i andre projekter.
3. Ingenting.
Erich Lifka, Østrig, ansat i det østrigske Handelskammer

1. Vox arbejder med alle områder vedrørende realkompetence, inklusive den tredje sektor. Desuden blev jeg opfordret til at bidrage til en workshop med et oplæg om Vox’s undersøgelse af dokumentationen af kompetence opnået inden for den tredje sektor.
2. Især synes jeg, at anbefalingene fra JAVAL-projektet var gode og konkrete. Det var ligeledes interessant at høre om OECD-studiet.
3. Der er en lille ulempe ved, at case-præsentationerne sker i grupper, så man ikke har mulighed for at høre dem alle. Til gengæld var det fint, at alle præsentationerne forelå på skrift.
Konferencens største svaghed var måske, at der var for få oplæg om den tredje sektor i plenum – nogle eksempler på, hvad man konkret har gjort med hensyn til dokumentation.
Desuden var der meget stor spredning i deltagernes baggrund. Jeg savnede blandt andet flere deltagere fra Norge, specielt repræsentanter for den tredje sektor.
Sigrun Røstad, Norge seniorrådgiver i Vox, nationalt center for læring i arbejdslivet

1. I forbindelsen med vores kurser, der forbereder vores studerende til universitetet, arbejder CIDEC med kompetenceafklaring.
2. Det var især nyttigt at høre, hvordan andre arbejder med kompetenceafklaring. Vi indså hvor forskellige vores forhold er sammenlignet med de nordiske lande. I Portugal arbejder vi primært med grundlæggende kompetencer. Så vi må udvikle vores egne synspunkter.
3. Måske en mere radikal holdning til emnet. I mit arbejde har jeg direkte kontakt til folk, så jeg ville have foretrukket en mere fagligt orienteret præsentation. Men det bliver måske dækket under studieturen efter konferencen.
Celia Pedrosa, Portugal, ansat i CIDEC, en non-profit organisation, der tilbyder studerende adgangsgivende kurser for optagelse på universitetet.

1. Henrik Smedmark, som også deltager i konferencen, og jeg koordinerer et projekt, der hedder Valiwood. Formålet med projektet er at validere erhvervsfaglig viden, kompetencer og færdigheder i træ- og møbelbranchen. Dette er grunden til vores deltagelse i konferencen.
2. Helt sikkert. Konferencen som helhed gav os et informativt perspektiv af, hvordan andre lande arbejder med validering af uformel viden og færdigheder. Den gav os også indsigt i, hvordan man kan strukturere dette arbejde.
3. Ingenting. Vi synes konferencen var interessant og informativ.
Katia Westerlund, Sverige, juridisk rådgiver for den svenske sammenslutning af træ- og møbelindustri.

1. LAEA er involveret i JAVAL-projektet sammen med vore partnere i det øvrige Baltikum og i de nordiske lande.
I dag ændrer arbejdsmarkedet sig så hurtigt, at alle er tvunget til at være fleksible og indstille sig på at lære gennem hele livet. Vi kan tilegne os viden og udvikle os ikke alene inden for de formelle uddannelsesinstitutioner, men også ved de ikke-formelle institutioner.
Det er et centralt emne for os i Letland, fordi vi endnu ikke har et system for anerkendelse af realkompetence i relation til voksenuddannelse. Vi bør udvikle et system, der anerkender den viden, folk tilegner sig i det ikke-formelle system. Det er vigtigt for mig at samle ny erfaring og viden på dette område – det var endnu en grund for mig til at deltage i konferencen.
2. Jeg mødte rigtig mange kolleger, og vi havde mulighed for at udveksle erfaringer og diskutere vores synspunkter i en uformel atmosfære. Den form for møde er altid meget udbytterigt. Desuden var alle oplæg og præsentationer værdifulde.
3. Jeg vil gerne sige mange tak til vore kolleger både fra Danmark og fra JAVAL-projektet for et virkelig godt job. Konferencen var velorganiseret. Jeg ville have sat pris på mere kreativt gruppearbejde – at præsentationerne i workshoppene var kortere og der var mere diskussion. Det vil være mit forslag til den næste konference.
Ingrida Mikisko, Letland direktør i den lettiske organisation for voksenuddannelse, LAEA, som samler 80 udbydere af voksenuddannelse og har som mål at fremme udvikling af ikke-formelle voksenuddannelsessystemer samt styrke udviklingen af et demokratisk, åbent civilsamfund.

Pirkko Sartoneva, Finland
Pirkko Sartoneva, Finland

 
Sigrun Røstad, Norge
Sigrun Røstad, Norge

 
Celia Pedrosa, Portugal
Celia Pedrosa, Portugal

 
Ingrida Mikisko, Lettland
Ingrida Mikisko, Lettland