Intresset för vuxenutbildningsstödet ökar

 

Vuxenutbildningsstödet kan beviljas för ett och ett halvt år om den sökande varit i arbetslivet i minst åtta år. Stödet används ofta för att studera till ett nytt yrke men många studerande bygger också på en examen som blivit på hälft. Merparten av dem som får vuxenutbildningsstöd studerar vid yrkeshögskola, en knapp tredjedel vid universitet och en fjärdedel i yrkesskola. Kvinnornas andel är 83 procent.
Stödet beviljas av Utbildningsfonden som administreras av arbetsmarknadsparterna.

Läs mera: www.koulutusrahasto.fi/?2