Invandrare tema i veckan för vuxenlärande

 
Målsättningen med Veckan för vuxenlärande är att inspirera nuvarande och blivande vuxenstuderande att lära sig genom hela livet, samt att lyfta fram utbildningens betydelse för individen och för samhället. I år fokuserar veckan på invandrares lika möjligheter att lära sig och på betydelsen av vägledning och studierådgivning inom vuxenutbildningen.
Läs mer: www.aoviikko.org/sivut/svenska.htm