Invandrarens väg från studier till arbetsliv behandlades vid seminarium

 
Trots att man räknar med att allt fler invandrare kommer att flytta till Finland på grund av arbete är det många som fortfarande kommer till Finland utan utbildning. En del har utbildning, men har inte möjlighet att fortsätta med samma arbete i Finland som i hemlandet. Under seminariet Invandrarens väg från studier till arbetslivet delade experter på området med sig av sina erfarenheter.