Invandrarorganisationerna viktiga för integrationen

 

Invandrarnas egna organisationer är en viktig resurs för integrationen och de borde utnyttjas bättre än förr. Invandrarorganisationernas verksamhet når alla åldersgrupper och täcker de flesta livsområden.

Detta framgår av en utredning som Arbets- och näringsministeriet publicerat. Utredningen visar att invandrarorganisationerna har specialkunskaper när det gäller språk och kulturer och de når också grupper som den offentliga sektorn har svårt att nå.

För att stärka invandrarorganisationernas serviceverksamhet behövs stöd för utveckling av organisationernas basverksamhet samt rådgivning och mentorskap för att utveckla deras projekt- och serviceproduktion. Kommunerna bör beakta de tjänster som invandrarorganisationer erbjuder i konkurrensutsättningar av serviceproduktion och aktivt informera invandrarorganisationer om olika finansieringsmöjligheter.

Sammandrag av utredningen på svenska ​