Irske forandringer

 


Berni Brady fra Irland deltog i Nordiske Broer med en præsentation af voksenlæring i Irland. Berni Brady har arbejdet med voksenlæring i 30 år.

www.solas.ie kan du læse mere om videreuddannelse og voksenlæring i Irland. Der finder du også den 5 årige strategi, der blev offentliggjort i maj i år.

Det er interessante tider for os, der arbejder med voksenlæring i Irland. Vi oplever de største forandringer, siden den irske stat blev grundlagt. Og nøglen til disse forandringer er, at regeringen for første gang nogensinde har besluttet, at videregående uddannelser og erhvervsuddannelser skal integreres i statens arbejde for et bedre samfund, siger irske Berni Brady, der deltog i en workshop i Nordiske Broer. Hendes præsentation omhandlede, hvordan man i Irland har bygget bro over afstanden mellem politik og praksis.

Krisen som drivkraft 
Krise kræver handling, og det var den alvorlige økonomiske krise, der for 5 år siden brutalt ramte det irske samfund efter næsten to årtier med så megen vækst, at Irland blev synonymt med den Keltiske Tiger, der fik myndighederne til at fokusere på videreuddannelse og voksenlæring.

– Reformens drivkraft har været landets tilstand, siden krisen ramte. Som en konsekvens af krisen har vi oplevet, at 80.000 folk er flyttet fra Irland til især Canada, Australien og England. Vores politikere har nu indset, at en veluddannet befolkning er nødvendig, både for samfundet og for det enkelte menneskes livskvalitet, siger Berni Brady, der bør vide, hvad hun taler om; hun har arbejdet med voksenlæring i over 30 år og har siden 1993 været direktør for AONTAS -www.aontas.com -  som er en national organisation, der arbejder for at fremme voksne menneskers adgang til læring og uddannelse.  

Vidtrækkende reformer 
SOLAS er den nye autoriet for videreuddannelse og voksenlæring i Irland og er ansvarlig for at finansiere, planlægge og koordinere regeringens programmer på området. SOLAS blev grundlagt i oktober 2013, og har afløst de dengang eksisterende offentlige ordninger.

Berni Brady er medlem af bestyrelsen i SOLAS, og hun har deltaget i arbejdet med at udvikle den offentlige irske 5-årige strategi for videreuddannelse og voksenlæring, der blev offentliggjort og præsenteret i maj i år. – Strategien er udarbejdet for at kunne levere videreuddannelse og voksenlæring af høj kvalitet. Jeg synes, at den er god, og de største udfordringer er nu at levere de standarder, som strategien har defineret. Arbejdet er gået i gang, men med visse udfordringer. Der har været problemer med manglende information til de ansatte i uddannelsessystemet, og de ansvarshavende har ikke været gode nok til at kommunikere ændringerne, siger Berni, der ellers er fortrøstningsfuld, når det gælder fremtidens voksenlæring i Irland. -  For første gang ser vi en virkelig anerkendelse af voksenlæringens betydning for samfundsudviklingen. Det kan jeg kun støtte, siger Berni.

Fleksibilitet 
Hvis du allerede har en god uddannelse, kan du nemt videreuddanne dig. Men hvis din oplevelse af uddannelsessystemet kun har været negativ, kan det tage længere tid at komme videre og at blive klar til arbejdsmarkedet. Vi arbejder nu med at inkorporere den nødvendige fleksibilitet ind i systemet, og vi er stolte af, at det nu er den lærende person, der er midtpunkt for indsatsen, siger Berni og nævner ældre mennesker som en gruppe, der vil nyde godt af en øget fleksibilitet: - Dem, der er ældre end 65, skal også have mulighed for at lære mere. Det kan være svært i dag, hvor fokus primært har været på de yngre mennesker, siger Berni. 

De mange fordele 
Mange af dem, der ikke har nogen videregående uddannelse, kan være dårligt stillede og ikke så villige til at vende tilbage til skolen. Så er det vigtigt at få dem til at se de mange fordele, der er ved læring og uddannelse.

– Der er så mange flere resultater end blot de konkrete kompetencer, der er relateret til arbejdsmarkedet. Der er fordele for familien, for man bliver bedre til at hjælpe sine børn med lektierne, der er samfundsmæssige fordele, da uddannelse ofte skaber aktive borgere og inklusion, der er sundhedsmæssige fordele i og med at borgerne bliver bedre oplyst om betydningen af at leve sundt. Og et højere niveau af uddannelse medfører øgede læse- og skrivefærdigheder, også med hensyn til økonomi. Så ja, fordelene ved videreuddannelse og voksenlæring er langt mere vidtrækkende end kun de konkrete kompetencer, der kan relateres direkte til arbejdsmarkedet, siger Berni Brady i et interview med DialogWeb.