Island

 

Island

 

Arbetslivets utbildningscenter

arbetar med utveckling av nationell valideringsstrategi i Island, enligt kontrakt med Utbildningsministeriet. Pilotprojekt är på gång inom industrin och ett valideringsmodel har tagits fram byggt på erfarenheter av dem.

Länkar:

Arbetslivets Utbildningscenter, ansvarig för utveckling av validering på Island (text på Engelska):
http://frae.is/default.asp?webid=5

Brochyr om Valideringsmodellen på Island:
http://frae.is/default.asp?Id=647

Foto: Johannes Jansson/norden.org
Foto: Johannes Jansson/norden.org