Island

 

Island


Lovforslaget om voksenutdanning som ble lagt fram på Althinget den 9. desember 2008 ble ikke vedtatt i denne valgperiode. Loven skulle tre i kraft den 1. juli 2009. I lovforslaget var voksenopplæringens planlegging definert, og samarbeidet om den mellom regjeringen og arbeidsmarkedes partners. Det er departementet som skal ha oppsyn med kvaliteten innenfor den formelle utdanningen men innenfor voksenopplæringen finnes ingen systematiske krav om og kontroll med kvaliteten. Det betyder likevel ikke, at det ikke arbeides målbevisst med kvaliteten innenfor voksenopplæringen i Island. Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, FA (Arbeidslivets utdanningssenter) har til formål å styrke utdanningstilbud for folk på arbeidsmarkedet med kort formel grunnuddannelse og øke kvaliteten i voksen- og etterutdanning.

Arbeidslivets utdanningssenter utga i 2006 et utkast av kvalitetskriterier, som institusjoner innenfor voksen- og etterutdanning i Island kan måle sig med. Flertallet av de institusjoner, som samarbeider med FA, er enten allerede i gang med eller skal snart i gang med at innlede disse kvalitetskriterier i deres arbeide. På veien dit bruker de indikatorene som verktøy, for selv å vurdere om deres tilretteleggelse og gjennomføre av høy kvalitet. En revidert utgave av kvalitetsindikatorene forventes at blive utgitt i løpet av 2009.

Rapport (pdf)
Reykjavík, foto: Johannes Jansson/norden.org
Reykjavík, foto: Johannes Jansson/norden.org