Island deltar i PIAAC

 

Lilja Alferðsdóttir utbildningsminister skrev en artikel i Morgunbladið 9.mars där hon presenterade regeringens planer att delta i PIAAC undersökningen. Undersökningen ger information om i vilken utsträckning den vuxna befolkningen har de färdigheter som behövs i samhället och hur dessa används på arbetet och hemma. Island har hittills inte deltagit i undersökningen och det är därför en stor glädje att undersökningen kommer att genomföras på Island. Resultaten väntas komma år 2023 och kommer att hjälpa beslutfattare och de som arbetar med vuxnas lärande att skapa resurser och åtgärder för att öka kompetensen på arbetsmarknaden i Island.

http://frae.is/uncategorized/island-tekur-thatt-piaac/