Islands Folkemøte 2017

Folkemøtet blir i år holdt i kulturhuset Hof i Akureyri 8. og 9. september.

 

Festivaler skal motivere til aktiv almen demokratisk deltakelse og være arena for enhver som vil diskutere samfunnsspørsmål. Folkemøtet er opplagt mulighet for seminarier, paneldiskusjoner, presentasjoner av bestemte emner, seg selv og for å møte andre på den betingelse at alles stemmer er viktige.

Det er for tredje gang at Folkets møte arrangeres på Island. Siste år ved Nordens hus var over 80 arrangement på programmet og ikke alle som ville kom til.

Mer på islandsk

og på FB  

Kilde. http://fundurfolksins.is/