Islands Folkemøte ved Nordens hus i Reykjavik

Folkemøtet i Reykjavik er to dagers festival om samfunnsspørsmål.

 

Folkemøtet i Reykjavik er to dagers festival om samfunnsspørsmål i Nordens hus og området rundt dagene 2. og 3. september 2016 Telte blir slått opp i området hvor diverse interesseorganisasjoner presenterer sitt arbeid. 70 deltakere har meddelt at de stiller opp med variert program med diskusjoner og musikkinnslag. På programmet står over 100 arrangement.

Mer (på islandsk)   

og på FB