Islands Universitet vokser

 

De tall som nå foreligger viser at det er over åtte tusen søknader om studier ved universitetet for neste skoleår.  Ansøkningene fordeles forholdsvis jevnt over universitetets fem fakulteter. Mest stigning i antall søknader er til sunnhetsvitenskaplig fakultet der er det 31 % flere som søker i år. Islands universitet har vokst enormt mye i løpet av de siste årene. Universitetet ble 25 % større når Islands pedagogiske universitet sluttet seg til den 1. juli 2008 og om en femte del ved inntak av nye studerende siste høst.  

Mer på islandsk: www.hi.is/frettir/18_fjolgun_umsokna_i_haskola_islands