Islands förmanskap 2019–2020 Utbildning och kultur

Lilja Alferðsdóttir utbildningsminister presenterade Islands prioriteringar inom utbildning och kultur när Island har förmanskap för nordiska ministerrådet 2019.

 
government.is government.is

Island ska fokusera på ungdomar i Norden, hållbar turism i norr och havet – blå tillväxt i norr.

Det isländska ordförandeskapet för nordiskt samarbete lägger särskild vikt på ungas deltagande i samhället samt deltagande i en dialog inom utbildning och kultur. Fokus läggs på utbildning för alla och aktivt deltagande i samhället.

Intresse finns också för att undersöka om den nordiska språkpolitiken behöver revideras med hänsyn till unga människors önskemål om vilka språk har betydelse för dem.

Läs mer här.