Islands president overrakte Arbeidslivets utdanningspris 2017

Islands president, Guðni Jóhannesson, overrakte arbeidslivets utdanningspris 2. februar på Arbeidslivets utdanningsdag.

 

Utmerkelsen går til virksomheter som er forbilde i utdanning, opplæring og trening av medarbeidere.

Arbeidslivets utdanningsdag ble feiret for fjerde gang 2017 og dagens program var helliget islandsk språkteknologi, ved den anledning holdt utdannings- og kulturministeren tale hvor han bl. a. sa – Hvis islandsk språkteknologi skal være bæredyktig i «en utviklet verden» må den møte de krav som nåtidens IKT stiller. Vi behøver ikke å være pessimistiske, men det er en krevende oppgave som nasjonen som helhet må løse, den blir ikke løst med ett angrep, men med målbevisst arbeid alle som bidrar. Islandske myndigheter har en klar oppfatning av det og det å styrke islandsk språkteknologi må være en grunnleggende faktor for å nå et godt resultat.»

Virksomheten Alcoa Fjarðaál fik arbeidslivets pris 2017 og Keilir – senter for vitenskap og forskning fikk utmerkelse som utdanningsspire 2017.

Mer (på islandsk)