Islands utbildningspolitik till 2030

Just nu pågår en utredning och bedömning av Islands utbildningspolitik som ska leda till en ny utbildningspolitik fram till 2030.

 
Pexel Pexel

Den kommer att fokusera på och ta itu med utmaningarna för det isländska samhället i utbildnings- och välfärdsfrågor utifrån FN: s utvecklingsmål för hållbar utveckling. Ett av målen med den nya politiken är att se till att alla i skolsamhället betraktar Islands utbildningspolitik om „Skolan för alla“ som underlag för utbildning för hela befolkningen i enlighet med internationella förpliktelser. 

Styrgruppen som leder arbetet kommer att hålla 23 diskussionsmöten om”Skolan för alla” som underlag för utbildningspolitiken under hösten 2018.

Läs mer här.