Islands utbildningsstrategi till år 2030

Utbildningsministern Lilja Alfreðsdóttir skriver i en artikel att planering av en ny utbildningsstrategi till året 2030 har sätts i gång.

 
Foto: Pexels.com Foto: Pexels.com

Utbildningsministern Lilja Alfreðsdóttir skriver i en artikel att planering av en ny utbildningsstrategi till året 2030 har sätts i gång. Den nya strategin skal svara framtidens krav om kunskaper och kompetenser.  Redan nu har ministeriet startad projekt som är kopplade till strategibildandet. Bland annat projekt om ökat intresse för lärareutbildning och projekt om att upphöja yrkesutbildningar.

Se nyhet her.