Islandsk for utlendige våren 2007

 
Det islandske utdanningsministerium har bevilget 90 millioner islandske kroner i støtte til 60 forskjellige kurstilbydere for å holde kurser i islandsk for utlendinger. Kursene vil bli holdt første halvdel av 2007 for 3360 elever. Det er stor interesse for undervisning i islandsk blant utlendinger og bedrifter. På vegne av ministeriet blir det arbeidet på å øke kvaliteten I undervisningen, studieplaner blir skrevet, undervisningsmateriale utviklet og pedagoger får utdanning.