Islannin opetusministeriö julisti haettavaksi rahoitusta islanninopetukseen keväällä 2013

 

Rahoitusta voidaan anoa sellaisen islannin kielen opetuksen järjestämiseen, joka ei ole osa yleissivistävää perusasteen tai toisen asteen koulutusta. Tavoitteena on antaa kaikilla Islannissa asuville mahdollisuus oppia islantia ja tulla aktiivisiksi kansalaisiksi. Rahoitusta voivat hakea koulutusvastaavat ja yritysrekisteriin kuuluvat yritykset, jotka järjestävät työntekijöilleen islannin opetusta. Viimeinen hakupäivä on 10. tammikuuta 2013.

Lisää aiheesta islanniksi: www.menntamalaraduneyti.is/frettir/Augslysingar/allar/nr/7281