Islannin työmarkkinat 2015–2017

 

Työmarkkinavirastolta raportti  tämänhetkisestä tilanteesta ja tulevaisuudennäkymistä. Raportissa organisaation asiantuntijat käsittelevät seuraavien kahden vuoden työmarkkinatilannetta ja erittelevät tarjontaa ja kysyntää toimialan sekä koulutuksen mukaan. Kahden viime vuoden aikana työpaikkojen määrä työmarkkinoilla on noussut vuonna 2008 alkaneen melko hiljaisen jakson jälkeen. 

Viimeksi kuluneiden vuosikymmenten aikana työpaikkojen määrässä on ollut paljon vaihtelua etenkin miesten osalta. Kolmen seuraavan vuoden aikana uusia työpaikkoja syntyy lähinnä matkailualalle, rakennusalalle sekä terveys- ja sosiaalipalvelualalle ja niihin liittyville sektoreille. 

Raportti on luettavissa täältä (islanniksi):