Islannin yliopistoja kehotetaan tehostamaan yhteistyötä

Islannissa on perustettu rahasto yliopistojen välisen yhteistyön lisäämiseksi. Tavoitteena on muun muassa lisätä etäopetusta, kasvattaa ulkomaisten opiskelijoiden määrää sekä laajentaa ammatillisen yliopistokoulutuksen tarjontaa.

 
Yliopisto-, teollisuus- ja innovaatioministeri Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir Kuva: Islannin hallitus Yliopisto-, teollisuus- ja innovaatioministeri Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir Kuva: Islannin hallitus

Islannin yliopisto-, teollisuus- ja innovaatioministeri Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir on perustanut kahden miljardin Islannin kruunun suuruisen rahaston, jonka tehtävänä on vahvistaa Islannin kaikkien yliopistojen välistä yhteistyötä.

”Islanti on pieni maa, ja on väitetty, että meitä on liian vähän seitsemän yliopiston ylläpitämiseksi. Olen kehottanut oppilaitoksia pohtimaan yhteistyön lisäämistä ja jopa fuusioitumista, sillä mielestäni niiden on tärkeää olla proaktiivisia.” 

Yliopistojen yhteishankkeille jaetaan rahoitusta muun muassa seuraaviin tarkoituksiin:

  • yhteistyö, joka liittyy paikasta riippumattomaan opiskeluun, etenkin etäopetuksen lisäämiseen
  • yhteistyö, jonka tavoitteena on kasvattaa ulkomaisten opiskelijoiden määrää muun muassa lisäämällä englanninkielistä opetusta eri aineissa, jotta entistä useammat ulkomaalaiset opiskelijat voivat suorittaa tutkinnon Islannissa
  • yhteistyö, jonka tavoitteena on kasvattaa kasvatustieteiden opiskelijamäärää ja lisätä ammatillisia yliopisto-opintoja (eli opintoja, joissa yhdistetään akateemisia opintoja ja lyhyitä ammatillisia työmarkkinakoulutuksia).

Uutisen ja kuvan lähde on Islannin hallitus.