Islanti käytti OECD-maista eniten varoja koulutukseen vuonna 2007

 

Yleisesti ottaen ikäjakauma ja koulutukseen osallistuminen vaikuttavat paljon eri maiden  koulutusmenoihin. Koulutukseen käytetään yleensä enemmän varoja maissa, joiden väestö on nuorta ja joiden väestöstä suuri osuus on opiskelijoita, kuten Islannissa. Islanti käytti vuonna 2007 koulutukseen 7,8 % bruttokansantuotteesta, eli enemmän kuin mikään muu OECD-maa. OECD:n painotettu keskiarvo oli 6,2 % BKT:sta ja OECD-maiden keskiarvo oli 5,7 % BKT:sta. Oppilaitoksiin käytettyjen varojen prosenttiosuus BKT:sta on Islannissa laskenut 0,2 prosenttiyksikköä vuodesta 2006. Islannissa koulutuksen osuus julkisen sektorin menoista oli yhteensä 17,4 %, kun OECD-maiden keskiarvo on 13 %. Koulutuksen osuus julkisen sektorin menoista kasvoi vuosina 2003–2007 kaikissa OECD-maissa, joista on vertailukelpoisia tietoja.

Lisätietoa (englanniksi): www.statice.is/Pages/444?NewsID=4965