Islantia maahanmuuttajille -hankkeen kokous

 
Islannin opetusministeriön islantia maahanmuuttajille -hanke sai alkunsa kasvaneesta islanninopetuksen tarpeesta. Hallitus on myöntänyt viime vuosina merkittävästi lisärahoitusta maahanmuuttajille suunnatun islanninopetuksen järjestäjille ja perusti tilanteen seuraamiseen erityisen hankeorganisaation. Organisaation johtoryhmä piti hiljattain kokouksen, jossa keskusteltiin hankkeen etenemisestä. Johtoryhmän raportin lisäksi kokouksessa esiteltiin Islannin yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tekemä kyselytutkimus, joka lähetettiin tukea saaneille opetuksen järjestäjille viime vuonna.
www.menntamalaraduneyti.is/
frettir/Frettatilkynningar/nr/4560