Islantilaisen aikuiskoulutuskeskuksen kanssa solmitun IPA-sopimuksen irtisanominen oli laiton 

 

 
Euroopan komissio Euroopan oikeusasiamies
Nikiforos Diamandouros.

Islantilaisen aikuiskoulutuskeskuksen kanssa solmitun IPA-sopimuksen irtisanominen oli laiton.  Euroopan oikeusasiamies kritisoi vahvasti EU-komission menettelyä islantilaisen Elinkeinoelämän koulutuskeskuksen ja EU:n väliseen sopimukseen liittyen. Sopimus irtisanottiin, kun Islannin jäsenyysneuvottelut keskeytyivät. Oikeusasiamies on kehottanut EU:ta pitämään sopimuksen voimassa, koska komission toimintatapa on mahdoton hyväksyä ja ristiriidassa EU:n perustana olevien arvojen kanssa. 

Islantilainen Elinkeinoelämän koulutuskeskus  (Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins) on saanut tukea liittymistä valmistelevasta tukiväliäneestä (IPA). Kesäkuussa 2012 keskus solmi EU:n kanssa sopimuksen hankkeesta, jossa kehitetään aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista matalasti koulutettujen aikuisten työllistettävyyden edistämiseksi. Sopimuksen mukaisesti myös Islannin koulutusrahasto osallistui hankkeen rahoitukseen. Yli vuosi hankkeen alun jälkeen EU:n laajentumisesta vastaavat viranomaiset halusivat, että hankkeen etenemistä hidastettaisiin, koska Islannin jäsenyysneuvottelujen tulevaisuus on epävarma. Joulukuussa 2013 EU ilmoitti purkavansa sopimuksen yksipuolisesti, koska Islannin ja EU:n väliset neuvottelut oli keskeytetty. Viidentenä helmikuuta 2014 sopimus irtisanottiin kahden kuukauden irtisanomisajalla.