Islantilaisen korkeakoulutuksen laatu

 

Laatuneuvosto noudattaa samoja suuntaviivoja kuin muut laadunvarmistusorganisaatiot. Neuvoston kaikki jäsenet ovat ulkomaisia asiantuntijoita. Puheenjohtajana toimii Norman Sharp, joka on aiemmin johtanut skotlantilaisten yliopistojen laadunvarmistustyötä. Neuvoston jäsenet eivät itse suoranaisesti osallistu islantilaisten yliopistojen ja korkeakoulujen arviointiin muuten kuin oman erityisosaamisensa puitteissa. Kuten aiemminkin, ulkoisten arviointien tekemisessä käytetään parhaita mahdollisia asiantuntijoita. 
Laatuneuvoston vastuulla on opetuksen ja tutkimuksen metodologinen arviointi. Se tulee laatimaan opetusministerille kolmevuotissuunnitelman islantilaisen korkeakoulutuksen opetuksen ja tutkimuksen laadun tarkastamista varten. Neuvosto on määritellyt korkeakoulutason laadunvarmistukselle selkeän strategian, jossa oppilaitoksilta edellytetään muun muassa luotettavan sisäisen laadunvarmistusjärjestelmän ylläpitoa. Strategia sisältää myös ulkoista laadunvarmistusta koskevan suunnitelman.

Lisää aiheesta (englanniksi): Rannis.is