Islendingenes anvendelse av computere og Internett

 
I følge resultatene så er 92 % av islandske hjem utstyrt med computer og at 90 % er koplet til Internett. Nesten alle, eller 97 % av dem, med høyhastighets forbindelse. Anvendelse av computere og Internett er utbredt, de siste tre månedene før undersøkelsen ble gjort hadde over 93 % av alle Islendinger i alderen 16 – 74 år anvendt computere og Internett. Ni ut av ti Internettbrukere sender e-post, og over 78 % leser aviser og blad på Internett. Nesten halvdelen av de som deltok i undersøkelsen anvender nettet for å søke etter informasjon om utdanning og 10 % menn tar kurser på Internett og 11 % kvinner. Det er interessant at det er forholdsvis liten forskjell på deltakelse i kurser på Internett mellom aldersgrupper, 10 % kvinner 11 % menn i alderen 25 – 54 sier de deltar i kurser mens i alderen 55 - 74 år er tallene forholdsvis 7 % for kvinner og 8 % menn.
Mer https://hagstofa.is/lisalib/getfile.aspx?ItemID=10022