Islendinger lenge om at fullføre studier

 
Det fremgår også at islendinger bruker også lenger tid for å fullføre sin utdanning enn andre nasjoner. Mennenes stilling er betydelig verre enn kvinnenes. 33 % av islendinger har kun fullført grunnskole og det er bare 8 stater ut av 34 hvor andelen er høyere.  67 % av islendinger i alderen 25-64 år har fullført videregående skole og det er 10 prosent lavere enn gjennomsnitt i OECD stater. Det er kun beboere i en stat som i gjennomsnitt er lenger om at fullføre sin utdanning i videregående skole og universitet.