Islendinger som har universitetsutdanning blir flere

Alt flere beboere på Island i alderen 25–64 siste år var andelen godt og vel 40% eller 68.300 personer.

 
Islands universitet RUV Anton Brink Islands universitet

Det har vært stadig tilvekst fra 2010 eller om 7,8 prosentpoeng. Siste år var 37200 personer i aldersgruppen hadde kun fullført grunnutdanning eller 22% i denne aldersgruppen. Deres antall ble redusert med 3,4 prosentpoeng fra året før. .

Mer (på islandsk)

Kilde: Islands statistikk