Jakter på holdbar nordisk velferd

 

Nordisk Ministerråd er nå halvveis i programmet «Holdbar Nordisk velferd» som er en av deres hovedsatsinger. På en konferanse i København denne uken ble det gjort opp status for prosjektene, og gitt en rekke innspill på hvordan den fremtidige nordiske velferden kan sikres.

Et puff til medborgerne?

Dr David Helpern fra «Behavioral Insights Team» i Storbritannia hadde interessante innspill om hvordan innbyggerne kan gis et «puff» i riktig retning, og hvordan dokumentert kunnskapsinnhenting kan legge grunnlaget for framtidsrettede politiske beslutninger. Sixten Korkman, professor ved Aaltouniversitetet i Helsinki tok sterkt til orde for aktivt medborgerskap og velinformerte medborgere. - Norden behøver velinformerte medborgere som i framtiden kan stille høyere krav til sine politikere – en holdbar nordisk velferdsmodell krever nemlig store beslutninger i framtiden og fortsatt medborgertillit, sa han.

Innovasjon

Innovasjon stod også høyt på agendaen under konferansen. Line Groes fra innovasjonsbyrået «Is it a bird» inspirerte og utfordret forsamlingen til å tenke utenfor boksen og finne nye, enkle løsninger på etablerte problemer. I tillegg ble ministerrådets kartlegging av innsatser for sosial innovasjon og sosialt entreprenørskap presentert. Arbeidsgruppen som jobber med dette ledes av Aase Lunde i det norske Arbeids- og sosialdepartementet, og rapporten er ventet å være ferdig i november. Flere av deltakerne på konferansen viste interesse for koblingen mellom sosial innovasjon, sosialt entreprenørskap og livslang læring.

Løsningsrevolusjon?

Paul McMillan fra Deloitte i Canada holdt også et innlegg basert på sin bok «The solution revolution». Innlegget dreide seg om hvordan private aktører med samfunnsnyttige mål kan utfylle og supplere de offentlige tjenestene. McMillan argumenterte for at dette allerede er en stor og voksende del av verdensøkonomien. Han brukte eksempler fra utdanningsfeltet med Khan academy, MOOCs og andre åpne tilbud som har blitt etablert som supplement til det offentlige utdanningstilbudet.

Läs mer