Jämställdhetsarbetet framskrider

 
Kompetensutvecklingsinsatser kommer att ordnas för såväl politiker, ansvariga tjänstemän som personal inom olika sektorer. Vidare ska statistiska underlag om olika verksamheter i fortsättningen visa fördelningen av medel mellan män och kvinnor. Syftet är att kunna identifiera verksamhetsområden där fördelningen inte fyller kraven på likvärdighet mellan män och kvinnor för att på saklig grund kunna fatta beslut om omfördelning.
Mer information: Länk till regeringen.ax