Jan-Paul Brekke

Hva mener vi med Inkludering og hva innebærer det?

 

Inkludering – ekskludering

De nordiske velferdsstatene utmerker seg med en høy grad av tillitt og samhold. Samfunnsmodellen forutsetter at innbyggerne opplever seg inkludert i fellesskapet og deltar aktivt i utdanning, arbeid og fritid.

Forskning på integrering av innvandrere skiller gjerne mellom tre hovedtyper integrering: Systemintegrering (bolig, deltakelse i arbeid, utdanning mv), sosial integrering (nettverk, sosial deltakelse) og verdi-integrering (oppslutning om felles verdier).  

Med stadige endringer i arbeidsmarkedet, økende internasjonalisering og varierende innvandringstall blir spørsmål knyttet til inkluderings- og ekskluderingsprosesser satt på spissen. I dette foredraget spørres det blant annet: Hva er myndighetenes oppgave for å sikre inkludering?

Mer om Jan-Paul Brekke

Jan-Paul Brekke - innledning: Inclusion - exclusion