Jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas klar

 
Arbetsförmedlingen ska ansvara för jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas. Arbetsförmedlingens uppgift ska vara att erbjuda deltagarna plats hos företag och organisationer inom privat och offentlig sektor. Deltagaren ska samtidigt få fortsatt stöd av sin coach. Insatserna i tredje fasen syftar till att möjliggöra en övergång till arbete.
En sysselsättningsperiod ska pågå en längre tid, dock högst två år. Regeringen föreslår att anordnarstödet till sysselsättningsanordnare blir 225 kronor per dag och per deltagare.
www.regeringen.se/sb/d/11337/a/118601