Jobbgaranti för ungdomar

 
I början av 2007 sjönk ungdomsarbetslösheten, men den är fortfarande högre i Sverige än i övriga nordiska länder.
Regeringen föreslår också en jobbgaranti för ungdomar mellan 16 och 24 år. Om riksdagen godkänner förslagen kommer jobbgarantin att införas från och med den 1 december 2007.
Jobbgarantin: Ungdomar mellan 16 och 24 år ska omfattas av jobbgarantin vid tre månaders inskrivningstid hos arbetsförmedlingen. Under en inledande period får deltagaren intensifierat stöd. Därefter bör det aktiva matchningsarbetet kombineras med förstärkta insatser som kan vara praktik eller utbildning.
Deltagande i jobbgarantin begränsas till högst 15 månader, men längst fram till att deltagaren
fyller 25 år. Efter 15 månader i jobbgarantin ska jobb- och utvecklingsgarantin kunna träda
ikraft. Om en sökande tackar nej till jobbgaranti försvinner rätten till arbetslöshetsersättning
vid fortsatt arbetslöshet.
http://utbildning.regeringen.se/sb/d/8187/a/83424