Jobbsatsning för personer med utvecklingsstörning

 

För att underlätta för denna grupp öppnar regeringen för elever från gymnasiesärskolan att delta i regeringens satsningar på lärlingar, gymnasiala vuxenutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar.
- Lärlingssatsningen inom gymnasial vuxenutbildning ska öppnas även för elever från gymnasiesärskolan. På särvux ska det vara möjligt att studera som lärling.
- Yrkesvux, som hittills har gett 50 000 människor en yrkesutbildning, kommer från och med i vår även att inkludera studerande som gått på gymnasiesärskolan eller tillhör den studerandegruppen.

Läs mer: Regeringen.se