Jobsøgningskurser og afklaringsforløb kan fastholde ledige i ledighed

KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) har udarbejdet en litteraturoversigt for Styrelsen for Arbejdsmarked og Fastholdelse, der giver et overblik over, danske og udenlandske analyser af effekten af at give ledige vejledning og korte kurser.

 

I dansk regi viser oversigten, at kurser med vejledning og særligt tilrettelagte forløb sjældent bringer ledige tættere på job, men tværtimod ofte fastholder den ledige længere tid i ledighed. Med hensyn til jobsøgningskurser er der dog både negative og positive erfaringer i en dansk kontekst.
De negative danske erfaringer med korte kurser svarer ikke til internationale erfaringer, der viser at kurser på under seks måneder kan øge chancen for at få job. Det kunne tyde på, at de ledige i Danmark enten aktiveres forkert eller kammer på de forkerte kurser.

Læs KORAs nyhed om ringe gavn af vejledning
Læs KORAs nyhed om manglende effekt af uddannelsesaktivering
Find litteraturoversigten fra KORA.